Slovenia and region

vlado      slovenia

 

  • Prof. Vlado Dimovski
  • ViÅ¡ji družabnik – Slovenija

Dobrodošli na spletnih straneh mednarodnega svetovalnega podjetja za področje managementa, Dr. Hamovitz & associates!
Naše svetovalno podjetje DH&A združuje najboljše svetovne svetovalce, univerzitetne profesorje, raziskovalce, poslovodne direktorje, ekonomiste, psihologe in trenerje z vizijo postati vodilno podjetje na trgu svetovanja s področja managementa. DH&A si prizadeva zbrati in preko lokalnih  svojim partnerjem in strankam prenesti vse svoje zbrano znanje, bogate izkušnje, napredna orodja ter ustrezne rešitve. Podjetje DH&A je utemeljeno na treh podstateh – profesionalizmu, odličnosti ter visoki etiki.

Storitve svetovalnega podjetja DH&A obsegajo štiri področja:

  • svetovanje s področja managementa,
  • ocenjevanje vodilnih kadrov,
  • seminarje, delavnice in treninge, ter
  • posebne programe.

Svetovanje s področja managementa obsega tematike rekonstrukcije organizacij oz. njihovih posameznih delov, skrbnega pregleda kadrov v procesih združitev in prevzemov, managementa sprememb ter svetovanja oz. osebnega trenerstva izvršnih oz. vodilnih managerjev.

Ocenjevanje vodilnih kadrov vključuje metodo straženja vrat (angl. gatekeeping) oz. individulne ocene izvršnih direktorjev, metodo ocenjevalnega centra ter 360-stopinjski model osebnega razvoja.

Svetovalno podjetje DH&A izvaja tudi seminarje, delavnice in treninge s področij managementa in vodenja; komuniciranja in medčloveških odnosov; marketinga, prodaje ter upravljanja odnosov s strankami; ter posebej prilagojene pakete za usposabljanje.

Poleg zgoraj naštetega pa podjetj DH&A nudi tudi pet posebnih programov: Zaposljivost – naš prispevek za boj proti nezaposlenosti; MODEM – magistrski program na temo odločanja; Odbor – strateško uskupinjevanje članov odborov družb; ICE – notranji etični kodeks; ter OCS – raziskava organizacijske klime.

Dovolite, da vam naše znanje in izkušnje pomagajo na poti k še boljšemu poslovanju!