Israel and Middle East

shelly

    israel                                 

 

 

                                                                           

“הפסימיסטים רואים בכל הזדמנות קושי והאופטימיסטים רואים בכל קושי הזדמנות..” (וינסטן צ’רצ’יל)

 

גב’ שלי זילברשטיין
עמיתה בכירה – ישראל והמזרח התיכון

מבוא:

אנו חיים בעולם דינמי משתנה המגדיר כל הזמן מחדש את חוקי המשחק. הסביבה העיסקית תחרותית ומורכבת מתמיד. אירגונים קמים ונופלים, מוצר טוב אינו ערובה להצלחה עיסקית, והיכולות שהמנהלים צריכים לרכוש על מנת להצליח בתקופה זו שונות ומגוונות באופן פארדוקסלי.

יכולות, מיומנויות ותהליכים שהוכיחו עצמם כמוצלחים בעבר אינם ערובה להצלחה כיום, המתח האינהרנטי בין אתמול, היום ומחר מובנה בכל תחומי העשייה הארגונית. והאתגרים רבים מתמיד.

על דר’ חיימוביץ’ ו-DH&A:

DH&A – Dr. Hamovitz & associates  נוסדה על ידי דר’ יהודה חיימוביץ’, מומחה ישראלי בינלאומי בתחום תהליכי קבלת החלטות ניהוליות וניהול משברים המשמש כיועץ בכיר לחברות בינלאומיות בתחומי ההיי-טק, התעשייה והמסחר כמו גם לממשלות ולמוסדות ציבוריים. בעבר שימש כמרצה לניהול באוניברסיטת חיפה ובלימודי החוץ של אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בן גוריון וכחבר הנהלת האגודה הסוציולוגית הישראלית.

דר’ חיימוביץ יסד פורום מקצועי עילי המאגד מובילי דעה ומומחים בינלאומיים בתחומי ניהול, פסיכולוגיה, כלכלה, משאבי אנוש, למידה והדרכה, לקבוצת עילית המאפשרת להם להביא מניסיונם ומהידע שלהם כמומחים, יועצים ומנטורים למנהלים בכירים. צוות המומחים מביא עמו קשת רחבה של מיומנויות עסקיות המגובות בפרקטיקות אשר יושמו במגוון רחב של ארגונים בארץ ובחו”ל.

למה DH&A:

צוות מומחים מבכירי היועצים בארץ, באירופה ובעולם
ניסיון מקצועי רב שנים בייעוץ, בניהול בכיר ובליווי תהליכים מורכבים
שירותים ומוצרים גלובליים ברמת ביצוע יוצאת דופן
היכולת לתת פתרונות לאירגונים גלובליים המפוזרים גיאוגרפית

שירותים מקצועיים:

יעוץ ניהולי ואירגוני:

רה-אירגון לכלל האירגון או לחלקים נבחרים מתוכו
ניהול משברים – סיוע אסטרטגי לאירגונים העומדים בפני או בעיצומו של משבר
Human Due Diligence – מתן ערך כלכלי להנהלתו של גוף העומד בפני M&A
ניהול השינוי – שינוי הנערך באירגון מערער אותו. ניהול נכון של השינוי יצמצם נזקים ויביא לתוצאות המקוות
יעוץ אישי ואימון פרטני למנהלים בכירים
Boarding – שיפור שיתוף הפעולה האסטרטגי בקרב חברי דירקטוריון ומועצות מנהלים

הערכת מנהלים ותיפקודם:

שומרי סף – הערכת עומק למנהלים ולאנשי מקצוע בכירים
מרכזי הערכה – הערכת מנהלים ואנשי מקצוע כחלק מתהליך גיוס או כחלק מבניית מאגר מומחים ועתודה ניהולית
PDP3600 – התאמת תכנית פיתוח אישית למנהל לאור הערכת 3600 שבוצעה סביבו

סמינרים ניהוליים:

תכניות הדרכה פנים אירגוניות בתחום הניהול והמנהיגות
תכניות הדרכה ופיתוח תפורות לצרכים אישיים ואירגוניים

מוצרים מיוחדים:

Employability– תכניתה של DH&A להתמודדות עם מוקדי אבטלה המבוססת על ניסיונה של DH&A בארץ ובעולם. התכנית מיועדת לממשלות ורשויות מקומיות.

 The MODEM – כיתת אמן אינטראקטיבית העוסקת בשיפור ושידרוג יכולת קבלת ההחלטות של מנהלים ובכירים.

 I.C.E. – עיצוב ומיסוד קוד אתיקה פנימי בקרב אירגונים (Internal Code of Ethics).

 O.C.S. – ביצוע סקר אקלים אירגוני (Organizational Climate Survey).


DH&A – תשקיף בעברית

DH&A – קטלוג שירותים

DH&A מפת דרכים להצלחה

DH&A תמונת מצב

DH&A להשחיז את המשור – אימון מנהלים פנים אירגוני

DH&A קוד אתי פנימי כחלק מאחריות תאגידית

DH&A – איבחון והערכה של בכירים

DH&A מרכזי הערכה ופיתוח

DH&A הערכת בכירים בשיטת 360PDP

DH&A – סקרים ומחקרים

________________________________________________________

כיתות אומן עם דר’ יהודה חיימוביץ

DH&A – The MODEM – Master class – תקציר בעברית

DH&A – The MODEM – The lecture תקציר בעברית

DH&A – לחשוב בשנית עם דר’ חיימוביץ’

הפריצה לחו”ל – סדנא עם דר’ חיימוביץ’

בודהה בחליפה – סדנת עומק למנהלים