Albania and Kosovo

flg1 flg2

DH&A – Konsulencë për Përsosmërinë

Fuqia e Suksesit

 

Hyrje:

 Ne të gjithë jetojmë në një botë dinamike që ndryshon vazhdimisht dhe që ripërcakton çdo ditë rregullat e lojës. Fusha e biznesit është e komplikuar dhe më konkurruese se kurrë. Organizatat ngrihen dhe bien, një produkt i shkëlqyer nuk mund të sigurojë suksesin dhe menaxherët kompetentë duhet të fitojnë në mënyrë që ti drejtojnë ndryshimet e organizatave me shpejtësi  por mund të jenë edhe kundërshtues.

 Aftësitë dhe proceset që kanë provuar suksesin në të kaluarën nuk janë më siguri për sukses sot. Një tension i qenësishëm mes të djeshmes, të sotmes dhe të nesërmes është ngulitur në të gjitha shtresat e sjelljes organizative dhe ka më shumë sfida se kurrë.

Themelet:

DH & A u themelua nga Dr Hamovitz, ekspert ndërkombëtar në marrjen e vendimeve menaxheriale dhe menaxhimin e krizës. Ai është  këshilltar i lartë për kompanitë ndërkombëtare në industri të tilla si Hi-Tech, prodhimit, financës dhe tregtisë, si edhe qeverive dhe institucioneve publike. Dr. Hamovitz ka mbajtur pozita të larta dhe ekzekutive në kompani të ndryshme ndërkombëtare.

Dr. Hamovitz ka themeluar  një forum elitar profesional që bashkon ekspertë ndërkombëtarë të lartë dhe udhëheqës të opinionit në fushat e Menaxhimit, Psikologjisë, Ekonomisë dhe Burimeve Njerëzore, e cila lejon sjelljen e ekspertizës së tyre si konsulentë dhe mentorë për menaxhimin e lartë dhe drejtuesit ekzekutivë.

 Ekipi DH&A sjell një variete të aftësive në biznes, eksperiencë dhe njohuri me përkrahje të praktikave të implementuara ndërkombëtarisht.

 

Thelbi i DH&A

Vizioni i DH&A:

 1.  “Dr. Hamovitz & associates” është një përpjekje për të krijuar një forum për konsulentët e lartë, profesorë universitarë, drejtorët ekzekutivë, ekonomistë, psikologë dhe trajnerëve për të bashkëpunuar sipas një kornize që do të përdorë kompetencat e bashkëpunëtorëve të saj në mënyrë që të bëhen udhëheqësit e tregut në fushën ndërkombëtare të menaxhimit të konsulencës në një sërë çështjesh dhe organizatash.
 2. DH & A përpiqet të sjellë njohuritë e grumbulluara, përvojën e madhe, State of Art  dhe zgjidhjet,  kryesisht ekipin e saj të lartë të zgjedhur për të performuar dhe për të dhënë rezultate më të mira për partnerët e saj, miqtë dhe klientët.
 3. DH&A qëndron në tre shtylla kryesore: profesionalizmi, përsosmëria dhe etika e lartë.

 

Pse DH&A:

 1. Ekipi më i mirë i ekspertëve ndërkombëtarë.
 2. Përvojë e madhe në konsulencë, menaxhim ekzekutiv dhe udhëheqje të proceseve të ndërlikuara.
 3. Shërbime dhe produkte globale të zhvillimit të niveleve të larta (State of art).
 4. Aftësinë për të siguruar zgjidhje profesionale të organizatave globale që janë përhapur gjeografikisht.

 

Partnerët Senior të DH&A:

Dr. Yehuda Hamovitz – partner senior – themelues

Dr. Thomas Klemenschits – partner senior – Austri & Gjermani

Prof. Vlado Dimovski – partner senior – Slloveni & Rajoni

Dr. Carmen-Aida Hutu – partner senior – Rumani & Moldavi

Mr. Rafael Chichek – partner senior – Bullgari & Ballkani

Dr. Stanimira Taneva – partner senior – Britani e Bashkuar

Mr. Arie Syvan – partner senior – Spanjë & Amerika Latine

Mrs. Shelly Silverstein – partner senior – Izrael & Lindja e Mesme

 

Shërbimet & Produktet

Konsulencë Menaxhimi:

 1. Rindërtim – I të gjithë organizatës ose i pjesëve të përzgjedhura të saj.
 2. Menaxhimi i Krizës – Analizimi dhe planifikimi i menaxhimit.
 3. Investigimi Njerëzor – Vlerësimi i menaxhimit të një organizate në proces shkrirje apo blerje.
 4. Ndryshim Menaxhimi.
 5. Konsultimi/Trajnimi i menaxherëve ekzekutivë dhe atyre të lartë.
 6. Boarding – Punë në grup strategjike.

 

Vlerësime Ekzekutive:

 1. Gate keeping – Vlerësime individuale të ekzekutivëve.
 2. Assessment centers – Vlerësime në grup për talentet.
 3. 3600PDP – Program Personal Zhvillimi.

 

Zhvillimi Njerëzor:

 1. Menaxhim & Lidership.
 2. Paketa Trajnimi speciale.

 

Produkte Speciale:

 1. The MODEM – Leksion i niveleve të larta në marrjen e vendimeve menaxheriale.
 2. I.C.E. – Vendosja e kodit të etikës për organizatat.
 3. O.C.S. – Shqyrtimi i Klimës në Organizata.

 

Shërbime të përcaktuara:

 1. Punësimi – mënyra jonë për të luftuar papunësinë.
 2. Shërbime për qeveritë:
 3. Programi i DH&A për vendosjen e një qendre edukimi profesionale për punonjësit civil.
 4. Programi i DH&A për vendosjen e një qendre për akumulimin e njohurive.
 5. Shërbime për kompanitë e fluturimit:

PEP – Procesi i vlerësimit të pilotëve.
CPEP –  Procesi i vlerësimit të testeve kompjuterike të pilotëve.
CRM – Menaxhimi i ekuipazhit .

6. Shërbime për hotelet  & industrinë e mikëpritjes.